O sdružení

Stacks Image 99

Náš program:Program týkající se občanského sdružení PRO-V-A-Z-E-K je zaměřen především na smysluplné trávení volného času a vše, co je s tím spojeno. V rámci výchovy se při jednotlivých programech zaměřujeme i na podporu ekologie, kultury a tradic.

Zájmovou skupinou jsou především děti a mládež, i když se snažíme, abychom vždy zapojili i rodiče nebo celé rodiny a podpořili tak, jak soužití v rodině, tak i mezigenerační soužití.

K proběhlým akcím a programům:

K pravidelným akcím patří vánoční a velikonoční jarmark, který pořádáme ve spolupráci s místní ZŠ a MŠ Podsedice – výtěžek z prodeje jde darem škole a školce, Dýňování, Turnaj ml. žáků ve fotbale, Výtvarná soutěž pro děti a žáky ZŠ a MŠ podsedice – o vytvoření znaku obce Podsedice